Workshop: Vad var flyktingkrisen?

Workshop: Vad var ”flyktingkrisen”?

I samband med utställningen på Galleri Box i Göteborg anordnades en workshop i vilken vi funderade kring hur man kan förstå begreppet ”flyktingkrisen”. Uppemot 70 miljoner människor är på flykt i världen. Det är den högsta siffran någonsin. I Sverige och Europa säger vi att den så kallade ”flyktingkrisen” nu är över. I workshopen samtalade och arbetate vi tillsammans för att bättre försöka förstå vad idén om en ”flyktingkris” egentligen var, är eller kan vara? Vad var det som hände i Sverige på hösten 2015 och hur påverkar det oss idag? 
Workshopen inleddes med en kortare presentation av en forskare som har undersökt hur svenska kommuners arbetet med att ordna bostäder för nyanlända har påverkats av lokala opinioner. Vi fick höra preliminära resultat och reflektioner utifrån studien.