Schematisk bild av Ångermanälven (Länstidningen Jämtland/Konstfrämjandet Jämtland)

Schematisk bild av Ångermanälven (Diagram of the Ångermanälven river) presented in Länstidningen Jämtland as part of the Konstfrämjandet Jämtlands series of monthly artist presentations in the newspaper. August 2017.

 

The text (in Swedish):

Det satt en märklig karta över sängen hos farmor och farfar. Jag förstod nog att den hade med vattenkraftverken att göra, jag visste att farfar hade jobbat på kraftverksbyggena. När jag låg där och skulle somna följde jag med blicken hur linjerna löpte över kartan och jag drömde mig bort till detta märkliga landskap av vattenlinjer, volymer och osynliga forsar.
Farfar började arbeta som pinnpojke på det lokala kraftverksbygget. Han stannade kvar i bolaget och arbetade sig uppåt i hierarkin. Han träffade farmor som var lärare i skolan i det temporära samhället som växt upp kring byggarbetsplatsen. De fick det gott ställt genom arbetet med vattenkraften och de började resa ut i världen: Grekland, Spanien, Bulgarien och Amerika. På fotografier och super 8-filmer ser jag stoltheten – uppställda inför kameran framför hotell, sevärdheter och natursköna landskap – de var en del av världen, en del av det moderna samhället.
Så hänger det ihop. Naturen tämjdes av kraftbolagen, vattenvägarna stängdes och kontrollerades och den nya moderna världen öppnade sig.

***

Utgångspunkten i verket Schematisk bild av Ångermanälven 2012-2016 är en fotografisk expedition där konstnären David Larsson besökte alla platser på den ”karta” som fanns hemma hos hans farmor och farfar. Kartan är i själva verket ett tekniskt diagram som beskriver vattenregleringen i Ångermanälven med biflödena Faxälven, Fjällsjöälven och Åseleälven. Fotografierna från expeditionen presenteras tillsammans med hans farmor och farfars semesterbilder. Verket väcker frågor kring resursutvinning, modernitet och relationen mellan människa och natur.
Arbetet visades senast i den uppmärksammade utställningen Samhällsmaskinen på Malmö Konstmuseum hösten 2016.
David Larsson arbetar med installationer där utställningsrummet används för att ställa frågor kring kollektivt minne, samhällsförändringar och politiska skeenden.