Litiumfestivalen

Litiumfestivalen 27-28 aug 2022 på Utö

Drygt 200 år efter upptäckten av litium på Utö äger den första Litiumfestivalen rum på ön. Här kommer det bland annat ske performance, läsningar, filmvisning, målning av batterier, gruvhistoria, humangeologi och hälsomineralogi under ett litiumdygn (28 h). Allt utifrån litiumets påverkan och inverkan på våra kroppar, vår tid och vårt samhälle.

Grundämnet litium upptäcktes år 1818 i ett mineralprov från Utö och är just nu ett av världens mest omtalade ämnen, nya gruvor och batterifabriker planeras över hela världen och prognoserna för framtidens litiumbehov beskriver en ökning på uppemot tjugo gånger

inom de närmaste tjugo åren. Grundämnet litium är ett av de viktigaste råvarorna

för den pågående omställning till det som kallas grön energi. Grön energi är elektricitet som skapats utan fossila bränslen som gas, kol och olja. Den gröna energin är beroende av batterier, för att kunna använda energin mobilt, i bilar och andra transportmedel och för att

kortvarigt kunna lagra stora mängder energi för att på så sätt jämna ut och justera för när solen inte skiner eller när vinden inte blåser. Batterierna som används är litiumbatterier.

Utöver batterier har litium ett annat, för många människor livsavgörande användningsområde — som medicin mot bipolär sjukdom. Det är ännu inte klarlagt exakt hur litium påverkar hjärnan och kroppen men man vet att det fungerar. Denna mystiska inverkan på kroppen har lett till

flera experiment med grundämnet bl.a. som medicin, hälsokur och dess påverkan på kroppsklockan. Litiumtiden är här! På många kronologiska plan, som urtid, nutid och framtid, och mitt i allt detta ligger Utö, platsen för mineralets ursprungliga upptäckt.

Litiumfestivalen är en konstfestival på Utö som presenterar vårt pågående konstnärliga arbete kring litium. Litiumfestivalen är en del av LITIUMTIDEN, ett långsiktigt konstnärligt grupparbete kring grundämnet litium, hur det upptäckets på Utö för drygt 200 år sedan och hur det används i världen idag och i framtiden. LITIUMTIDEN är initierat av konstnären David Larsson och drivs tillsammans med konstnärerna Hanna Ljungh och Gideonsson/Londré.

LITIUMTIDEN utspelar sig i kapitel: det första kapitlet var en utställning i Konshallen i Haninge våren 2022, Litiumfestivalen är kapitel 2 och under hösten 2022 arbetar vi vidare med ett skissförslag för ett permanent offentligt konstverk på Utö – Litiummonumentet.

Litiumfestivalen genomfördes med stöd från Region Stockholm och i samarbete med Haninge Kommun.