Den allmänna ordning och den inre säkerheten

Artists book/sculpture (2019)